Echipa ClarStudio by Silviu Luca Fotograf Nunta

Termeni si conditii Clar Studio

Utilizare site Comprodis Serv
I. Termeni şi condiţii de utilizare
La accesarea, navigarea sau folosirea în orice alt mod a acestui site acceptaţi, fără limitări sau restricţii, termenii şi condiţiile de utilizare expuse în continuare. Acest site va fi folosit exclusiv pentru uzul dumneavoastră şi cu condiţia respectării dreptului de proprietate intelectuală. Nu aveţi dreptul să modificaţi, schimbaţi, distribuiţi, vindeţi sau să transmiteţi nicio informaţie conţinută sau copiată de pe acest site, inclusiv dar fără a se limita la texte, imagini, grafică, indiferent de scopul comercial sau public al unei asemenea activităţi. Aceste reguli sunt obligatorii pentru toţi utilizatorii site-ului, Bitcover Web SRL garantând, în aceste condiții, un drept neexclusiv, netransferabil şi limitat, de accesare şi utilizare a acestui site.

II. Modificarea acestor termeni şi condiţii de utilizare
Bitcover Web SRL îşi rezervă dreptul de a revizui aceşti termeni şi condiţii de utilizare prin actualizarea acestei pagini în orice moment şi fără o notificare prealabilă a utilizatorilor. Termenii şi condiţiile de utilizare în vigoare sunt cei afişaţi pe site. Vizitarea periodică a acestei pagini vă oferă posibilitatea de a lua la cunoştinţă de orice modificare survenită cu privire la aceşti termeni şi condiții, dumneavoastră fiind unicii răspunzatori de cunoașterea și conformarea la noile prevederi și modificări ce pot interveni. În caz de neconformare, ne rezervăm dreptul de a bloca accesul utilizatorilor care încalcă aceşti termeni şi condiţii de utilizare, sau orice alte prevederi relevante din legislaţia în vigoare.

III. Drept de proprietate asupra conţinutului acestui site
www.clarstudio.ro este proprietatea Bitcover Web SRL, cu sediul social în Iași, str. Iarmaroc, nr 26, jud. Iaşi. Toate materialele reproduse pe acest site, incluzând, dar fără a se limita la informaţii, texte, grafică, software, unelte, produse, servicii, date, rezultate ale folosirii software-ului, reclame, nume, logo-uri precum şi mărci înregistrate reprezintă conţinutul acestui site fiind protejate de legea dreptului de autor, legile referitoare la mărci şi proprietate intelectuală, cu excepţia unei stipulaţii exprese contrare existente pe acest site. Folosirea de către dumneavoastră a conţinutului site-ului constituie o acceptare a acestor condiţii şi vă obliga la respectarea acestora. Este interzisă modificarea, copierea, reproducerea, descărcarea, transmiterea sau distribuirea acestui conţinut în orice modalitate cu excepţia cazurilor permise de condiţiile de utilizare sau cu consimţământul expres şi prealabil al proprietarului acestui conţinut.

IV. Copyright
Legea dreptului de autor şi tratatele internaţionale protejează acest site. Niciun element din cadrul acestui site sau al site-urilor afiliate nu poate fi reprodus sub nicio formă şi în niciun fel fără o permisiune în prealabil, scrisă, de la Bitcover Web SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi componente va atrage după sine tragerea la răspundere conform legislaţiei în vigoare.

V. Disculpare de garanţie
Bitcover Web SRL a realizat acest site ca un serviciu cu scop exclusiv informativ. Transmiterea acestor informaţii nu creează nici un fel de relaţie contractuală cu Bitcover Web SRL. Nu trebuie să acţionaţi în temeiul informaţiilor oferite de acest site fără a cere asistenţă specializată de la Bitcover Web SRL. Deşi Bitcover Web SRL a încercat să menţină informaţiile, software-ul şi alte servicii la o calitate cât mai ridicată, acest site poate conţine erori şi omisiuni pentru care nu ne asumăm nicio responsabilitate. Materialele şi conţinuturile de pe acest site sunt furnizate fără nici un fel de garanţie. Bitcover Web SRL nu este responsabilă pentru nicio pierdere de tip hardware, software sau de fişiere, cauzate de folosirea site-ului. Prin urmare, Bitcover Web SRL nu oferă nici o garanţie că site-ul, produsele sau serviciile furnizate pe site, de către Bitcover Web SRL sau în numele companiei Bitcover Web SRL (inclusiv software-ul gratuit pentru download) vor îndeplini cerinţele dumneavoastră, nu vor fi întrerupte, vor fi sigure, fără erori sau ca site-ul sau serverele folosite de Bitcover Web SRL nu au virusuri şi sunt pe deplin funcţionale sau curate.

Conținutul incarcat pe website-ul www.clarstudio.ro, dar si alte materiale prezentate sau trimise prin intermendiul site-ului ce prezintă oferta (catalog, ofertă, sistem online, comunicările interne) sunt proprietatea intelectuală a wwww.clarstudio.ro. Orice încercare de copiere sau fraudă se pedepsește conform legislației în vigoare.