GDPR ClarStudio by Silviu Luca Fotograf Nunta

GDPR Clar Studio

Site-ul www.clarstudio.ro asigură și respectă dreptul la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut sub denumirea de GDPR.

Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată - este acea „persoană fizică identificabilă”, care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi: numele, numărul de identificare, datele de localizare, un element online de identificare, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea înseamnă orice operațiune sau ansamblu de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea. Datele personale colectate de către site sunt stocate în condiții de securitate și nu sunt prelucrate în alt scop decât cel prevăzut expres de site, în conformitate cu obiectul de activitate al societății.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de utilizator/client. Ele se rezumă a fi adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea utilizatorilor pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul www.clarstudio.ro poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date. Datele cu caracter personal sunt utilizate în scopul pentru care sunt furnizate - pentru întocmirea contractului de vânzare-cumpărare (facturarea serviciilor), administrarea, sprijinirea şi evaluarea serviciilor firmei, precum și pentru a preîntampina încălcarea securităţii, a legii și a termenilor contractuali.

Societatea furnizează utilizatorului/clientului informații privind acțiunile întreprinse asupra datelor în urma unei cereri, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.
Utilizatorul/clientul are dreptului de a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor, în conformitate cu GDPR.
Utilizatorul/clientul are dreptul de a obține din partea societății o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, precum și la alte informații legate de prelucrare, la cerere.
Cu privire la maniera de prelucrare a datelor personale ale persoanei fizice, în situația prelucrării necorespunzătoare/ilegale a datelor există posibilitatea de a depune o plângere în fața Autorități de supraveghere A.N.S.P.D.C.P., precum și de a introduce o cale de atac judiciară.

Informaţiile cu caracter personal pot fi furnizate către Parchet, Poliţie, Instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate. Conform Regulamentului 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor cu excepţia situaţiilor prevazute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa din Iași, Str. Cetatuia, nr. 2, Bl. 763, Sc. A, et.3, Ap. 10, jud. Iaşi, sau e-mail: silviu@clarstudio.ro, responsabil cu Protecția datelor cu caracter personal – Silviu Luca.

Conținutul incarcat pe website-ul www.clarstudio.ro, dar si alte materiale prezentate sau trimise prin intermendiul site-ului ce prezintă oferta (catalog, ofertă, sistem online, comunicările interne) sunt proprietatea intelectuală a wwww.clarstudio.ro. Orice încercare de copiere sau fraudă se pedepsește conform legislației în vigoare.